Náš Michal

Dobrý deň, v mene nášho Občianskeho združenia chceme osloviť širokú verejnosť v prospech veľmi dobrej veci, v prospech života!

Ja sa volám Matej Fúra(36). Bývam v Stankovanoch, v obci na Liptove. Tu som vyrastal a s manželkou sme sa rozhodli, že tu zostaneme. Kúpili sme starší dom, ktorý rekonštruujeme. Sme mladý pár, zatiaľ bez detí, dom rozostavaný, hypotéka na krku. Radosť žiť... Našim susedom je Michal, ktorý je o odo mňa o 10 rokov mladší, no už “stihol“ toho viac než ja. Má manželku Dominiku (26), má aj dvoch krásnych synov, Tomáška (7 rokov) a Miška (3 roky). A aj dom už má na rozdiel odo mňa zrekonštruovaný. Pri Michalovi si pripadám ako obyčajný lajdák. Človek by mu až závidel, ale...

V roku 2017 Michalovi diagnostikovali vretenobunkový/sklerotizujúci rabdomyosarkóm parafaryngeálne vľavo. V krátkosti nádor na krku. Následne opakovane absolvoval náročnú liečbu vo Vojenskej nemocnici v Ružomberku, v Národnom onkologickom centre v Bratislave ako aj protónovú liečbu v Prahe. Posledné vyšetrenia však ukázali recidívu základného ochorenia a zdá sa, že onkologická liečba na Slovensku už vyčerpala všetky svoje možnosti.

Spolu s Michalom sme konzultovali doterajšiu liečbu u odborníkov z  NextGen Oncology Group v Düsseldorfe , kde vedia vykonať komplexnú analýzu genetickej informácie nádoru na úrovni DNA a RNA. Na základe vyšetrenia vedia navrhnúť a aplikovať cielenú liečbu. Výška celkových nákladov súvisiacich s diagnostikou, liečebnými terapiami v zahraničí a nutričnou podporou pre Michala je 75 000 eur. Túto čiastku si Michal ako onkologický pacient a zároveň manžel a otec dvoch detí nemôže dovoliť uhradiť.

Preto Vás chceme touto cestou poprosiť o finančný dar, ktorý by pomohol Michalovi v boji s touto chorobou a dať mu tak šancu na život!

SPOLU ZA MICHALA

Doposiaľ vyzbieraná suma:

0

zo  75.000€Doposiaľ uhradená suma:

0

ĎAKUJEME!

Toto veľké a úprimné slovo patrí všetkým, ktorí nám akýmkoľvek spôsobom pomohli pri dosiahnutí cieľovej sumy v tak neuveriteľne krátkom čase. Na základe obrovskej podpory z Vašej strany sme mohli zaslať na analýzu vzorky do laboratórií v NextGen Oncology Group v Düsseldorfe. Nakoľko je Michal tesne po chemoterapii, rozhodli sme sa využiť vzorky, ktoré mu boli odobraté v minulosti počas jeho liečby na Slovensku. Môže sa však stať, že už nebudú v požadovanej kvalite a Michal napriek našej snahe bude musieť podstúpiť opätovné odobratie vzoriek. Až na základe analýzy z kvalitných vzoriek môže byť stanovená liečba, ktorú vďaka VAŠIM nezištným darom bude môcť Michal absolvovať . O výsledkoch analýzy, navrhnutej liečbe ako aj jej postupe Vás budeme informovať.
Ešte raz naše veľké ĎAKUJEME - Vám všetkým.

QR kod about image

Pridajte sa k nám

Transparentný účet

IBAN

SK58 0900 0000 0051 7704 3674

BIC SWIFT KÓD

GIBASKBX


DOTERAZ NÁM POMOHLO VIAC AKO ĽUDÍ

transparentneucty.sk

ĎAKUJEME

Galéria

Futbal

Rozlúčka na silvestra so starým rokom

Turnaj A tímov

Organizačný tím Liptov Cup

Začiatok sezóny, keď sme neprehrali

Postup do 7. ligy. Mišo už chýba na fotke.

video

Mišova paráda

video

Oslava s fanúšikmi